Problemen

Herkent u meerdere symptonen?

Dan kan het zijn dat het zenuwstelsel van u kind nog niet volledig is gerijpt.

🦶 Lichaam en houding

 • Heeft een hekel aan nauwsluitende kleding
 • Houdt er niet van om aangeraakt te worden.
 • Hyperactief
 • Overprikkeld zijn
 • Loopt op de tenen
 • Coördinatieproblemen
 • Vertoont overmoedig gedrag of juist bewegingsschuwheid
 • Gevolgen van Kiss/Kidd syndroom
 • Regelmatig stoten of vallen

👄 Mond - Spraak

 • Bijten en kluiven
 • Moeite met eten
 • Stotteren of hakkelen
 • Woord-vind-problemen/moeite om precies te kunnen zeggen wat men denkt
 • Slechte articulatie/langzaam, aarzelend spreektempo, soms warrig
 • Moeite om meerlettergrepige woorden goed te kunnen uitspreken
 • Moeite om bepaalde klanken in woorden goed te kunnen uitspreken
 • Moeite om een gesprek te voeren/vragen te stellen

👂 Oren - Concentratie/aandacht

 • Moeite om tegelijkertijd te luisteren naar uitleg en aantekeningen te maken
 • Lijkt bepaalde klanken in een woord niet te kunnen horen
 • Het lijkt vaak alsof hij/zij niet luistert naar wat er gezegd wordt
 • Reageert niet altijd meteen als de naam genoemd wordt of er in een groep het woord tot hem/haar gericht wordt
 • Kan niet stoppen met praten of geluiden maken
 • Vertoont storend gedrag in groepen en/of als anderen aan het woord zijn
 • Kan moeilijk werken in een rumoerige omgeving
 • Kan simpele instructies moeilijk onthouden
 • Moeite met concentratie
 • Is snel afgeleid door beeld of geluid
 • Kan niet stil zitten
 • Zit vaak te dagdromen
 • Doet langer dan normaal over het uitvoeren van cognitieve taken
 • Houdt zich bij instructie even afzijdig om eerst te zien wat anderen doen.
 • Heeft tijd nodig om een auditieve instructie om te zetten in handelen
 • Kan slecht slapen

👁👁✍ Ogen - Lezen en schrijven

 • Slechte oog-hand-coördinatie
 • Moeite met decoderen (correct lezen van woorden)/vrij laag, haperend leestempo of niet begrijpen wat hij/zij leest
 • Moeite met het correct schrijven van woorden (veel spellingsfouten, omkeren van getallen, letters of woorden)
 • Schrijfproblemen (onleesbaar handschrift of fouten tijdens overschrijf werk)
 • Richtingsproblemen (werkrichting)

🙂 Welbevinden - Cognitie

 • Heeft last van (faal)-angst
 • Slaapt slecht
 • Plast regelmatig in bed
 • Gehele zindelijkheid
 • Heeft een gebrek aan zelfvertrouwen
 • Heeft een gebrek aan zelfbeheersing
 • Begrijpt sociale interacties in groepen niet goed
 • Heeft geen realistisch beeld van de situatie om zich heen.
 • Heeft gebrek aan ruimtelijk inzicht (veroorzaakt problemen met rekenen)
 • Heeft een gebrek aan motivatie ( over/onder presteren)
 • Heeft een gebrek aan concentratie
 • Heeft moeite met dubbeltaken/ meerdere op elkaar volgende taken
 • Heeft moeite met automatiseren
 • Heeft moeite met getal begrip
 • Heeft moeite met verbanden leggen
 • Heeft moeite met de clou van het verhaal te begrijpen( begrijpend lezen)
 • Heeft moeite met figuurlijke taal( Uitdrukkingen, gezegdes, spreekwoorden)
 • Heeft moeite met plannen
 • Heeft moeite met tijdsbesef
 • Heeft moeite met plotselinge veranderingen/ schakelen van taken
 • Heeft moeite met emotieregulatie ( veel huilen, erg boos, agressie)
 • Reageert impulsief
 • Heeft moeite om de gevoelens te uiten
 • Is moeilijk te sturen in handelen en gedrag
 • Heeft moeite om het overzicht te houden
 • Vertoont clownesk gedrag
 • Gespannen zijn
 • Hooggevoelig zijn
 • Veel last van vermoeidheid
 • Zit veel in de eigen wereld
 • Tics veroorzaakt door overprikkeling

Privacy Policy

Wij gebruiken coockies om de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen. Kijk op onze privacy policy voor verdere details.

Onderhoud

De website is momenteel onder constructie. Het is mogelijk dat niet alle pagina's bereikbaar zijn. Sorry voor dit ongemak